ვიზიტზე ჩაწერა

შეარჩიე პერიოდი

შეიძლება თუ არა, კორონავირუსი ორსულისგან ნაყოფს გადაეცეს?

 ამ ეტაპზე არ არის საკმარისი მტკიცებულება იმის დასადგენად, გადაეცემა თუ არა   ვირუსი დედიდან ბავშვს მუცლად ყოფნის პერიოდში, ან რა   გავლენა შეიძლება იქონიოს მან ნაყოფზე.

მიმდინარეობს კვლევები ამ მიმართულებით. ორსულებმა უნდა განაგრძონ შესაბამისი პროცედურების დაცვა და გამოიჩინონ სიფრთხილე, რომ თავი აარიდონ ვირუსთან შეხებას და დაუყოვნებლივ მიმართონ სამედიცინო პირს იმ შემთხვევაში, თუ გამოუვლინდებათ რამე სიმპტომები, როგორიცაა ტემპერატურის მომატება, ხველა ან სუნთქვის გაძნელება.

 

რჩევების გამოწერა

თვალი ადევნე შენი ბავშვის განვითარებას !
minimized="true">