ვიზიტზე ჩაწერა

მშობიარობა

4-ადგილიანი პალატა

მშობიარობა - 690 ლ ( 190 ლ)*

საკეისრო კვეთა - 1,090 ლ  (290 ლ)* 

 

* საყოველთაო დაზღვევით

2-ადგილიანი პალატა

მშობიარობა - 850 ლარი (350ლ)*

საკეისრო კვეთა- 1,250ლ  (450ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევით

1-ადგილიანი პალატა

მშობიარობა - 1050 ლ (550 ლ)*

საკეისრო კვეთა - 1,450 ლ (650 ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევით

LUX პლატა

მშობიარობა 1300 ლ ( 800 ლ )*

საკეისრო კვეთა - 1700 ლ   ( 900 ლ )*

 

* საყოველთაო დაზღვევით

VIP პალატა

მშობიარობა- 1400 ლ (900 ლ )*

საკეისრო კვეთა - 1800ლ (1000 ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევით

დამატებითი სერვისები

ექიმის აყვანა-280 ლარი
ეპიდურალური გაუტკივარება-160 ლარი

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">