ვიზიტზე ჩაწერა

მშობიარობა

მშობიარობა/ საკეისრო კვეთა

საყოველთაო დაზღვევით არის უფასო

მომსახურებაში შედის

გაუტკივარება მშობიარობის შემთხვევაში

პალატა რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი)

 

LUX პლატა

მშობიარობა - 1400 ლ 

საკეისრო კვეთა - 1800 ლ 

 

ექიმის აყვანა - 350 ლარი

გაუტკივარება -160 ლარი

VIP პალატა

მშობიარობა - 1500 ლ 

საკეისრო კვეთა - 2000 ლ 

 

ექიმის აყვანა - 350 ლარი

გაუტკივარება -160 ლარი

 

სადაზღვეო კომპანიები

კალკულატორი

ფასი:
Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">