ვიზიტზე ჩაწერა

მშობიარობა

4-ადგილიანი პალატა

მშობიარობა - 190 ლ (690ლ)*

საკეისრო კვეთა -290 ლ  (1090ლ)* 

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე

2-ადგილიანი პალატა

მშობიარობა - 390 (890ლ)*

საკეისრო კვეთა- 490ლ (1290ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე 

1-ადგილიანი პალატა

მშობიარობა - 690 ლ (1190 )* 

საკეისრო კვეთა -  790 (1590ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე

LUX პლატა

მშობიარობა - 900ლ (1400ლ)*

საკეისრო კვეთა - 1000   (1800ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე 

 

VIP პალატა

მშობიარობა- 1000ლ (1500ლ )*

საკეისრო კვეთა - 1100ლ (2000ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე

დამატებითი სერვისები

ექიმის აყვანა-350 ლარი
ეპიდურალური გაუტკივარება-160 ლარი

სადაზღვეო კომპანიები

კალკულატორი

ფასი:
Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">