ვიზიტზე ჩაწერა

მშობიარობა

4-ადგილიანი პალატა

მშობიარობა - 190 ლ (690ლ)*

საკეისრო კვეთა -290 ლ  (1090ლ)* 

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე

2-ადგილიანი პალატა

მშობიარობა - 390 (890ლ)*

საკეისრო კვეთა- 490ლ (1290ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე 

1-ადგილიანი პალატა

მშობიარობა - 590 ლ (1090 )* 

საკეისრო კვეთა -  690 (1490ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე

LUX პლატა

მშობიარობა - 800ლ (1300ლ)*

საკეისრო კვეთა - 900ლ   (1700ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე 

VIP პალატა

მშობიარობა- 900ლ (1400ლ )*

საკეისრო კვეთა - 1000ლ (1800ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე

დამატებითი სერვისები

ექიმის აყვანა-280-350 ლარი
ეპიდურალური გაუტკივარება-160 ლარი

სადაზღვეო კომპანიები

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">