ვიზიტზე ჩაწერა

ამბულატორია

ლაბორატორიის ფასები

 

 • სისხლის საერთო -20 ლ
 • შარდის საერთო - 15ლ
 • ჯგუფისა და რეზუსის გამოკვლევა - 15ლ
 • რეზუს ანტისხეულების გამოკვლევა - 30ლ
 • შარდის ბაქტერიოლოგია ანტიბიოტიკოგრამით - 60ლ
 • კოაგულოგრამა-27ლ
 • PAP ტესტი - 45ლ
 • პროთრომბინის განსაზღვრა - 12ლ
 • D დიმერის განსაზღვრა - 50ლ
 • თავისუფალი ტრიიოდთირონინი,FT3 - 27ლ
 • თავისუფალი თიროქსინი FT4 - 27ლ
 • თირეოტროპული ჰორმონი , TSH - 27ლ
 • პროლაქტინი PRL - 27ლ
 • ორმაგი ტესტი - 165ლ
 • სამმაგი ტესტი 120ლ
 • HBsAg B ჰეპატიტი-15ლ
 • Anti-HCV C ჰეპატიტი - 20ლ
 • Anti-HIV 1+2 შიდსი - 20ლ
 • ვასერმანის რეაქცია ,სიფილისი .RPR -15ლ
 • HBsAg , Anti-HCV, Anti-HIV, RPR - 45ლ
 • გლიკოზირებული ჰემოგლობინი-35 ლ
 • ლიპიდური ცვლა - 40ლ 

    *მოცემული ფასები მოქმედებს 2024 წლის 31 დეკემბრამდე  

 
Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">