ვიზიტზე ჩაწერა

გაგუას კლინიკის საჩუქარი რესპუბლიკურ საავადმყოფოს

2020-04-09 20:57:23
ქვეყნისათვის უმწვავესი გამოწვევის ფონზე გაგუას კლინიკამ მიიიღო გადაწყვეტილება, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში , კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის მხარდასაჭერად
რესპუბლიკური საავადმყოფოს საჩუქრად გადასცეს,,NITROCARE’’ ფირმის 10 ერთეული სამედიცინო დანიშნულების ელექტრო ფუნქციური საწოლი.
გაგუას კლინიკა გამოხატავს თანადგომას სამედიცინო პერსონალისა და საზოგადოების მიმართ. ეპიდემიის დასამარცხებლად თითოეული ჩვეთნთაგანის სოციალური პასუხისმგებლობის გააზრებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება და მასთან ბრძოლა შესაძლებელია მხოლოდ ერთობლივად, საზოგადოების, ბიზნესისა და სახელმწიფოს ძალისხმევით.
Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">