ვიზიტზე ჩაწერა

ახალშობილებისთვის

მშობიარობის შემდგომი დეპრესია

მშობიარობის შემდგომი დეპრესია

  დედების უმრავლესობა მშობიარობის შემდგომ ადრეულ პერიოდში განიცდის ემოციურ სისუსტეს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სავსებით ნორმალური რეაქციაა მშობიარობის პროცესზე, ჰორმონულ ცვლილებებზე, ძილის წესისა და ოჯახური რითმის დარღვევაზე. ლოგინობის ხანის ფსიქოლოგიურ პროცესებში, ყველაზე ხშირად გვხვდება (70-80%) .. `მესამე დღის ბლუზი~, რომლის ძირითადი მიზეზი  ინფორმაციის ნაკლებობა და ახლობლების ვიზიტების შეზღუდვაა, მაგრამ დაახლოებით 13% შემთხვევაში ნაღვლიანობის სიმპტომები უფრო ძლიერია და რამდენიმე კვირაში არ გადის, ეს შესაძლებელია უფრო სერიოზული მდგომარეობის, .. მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის ნიშნები იყოს. მშობიარობის შემდგომი ფსიქოზი ძალიან იშვიათი (1%) გართულებაა, მაგრამ შესაბამისი დროული მკურნალობა ცხოვრების ჩვეულ რიტმს უნარჩუნებს დედას და მის შვილს.

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">