ვიზიტზე ჩაწერა

ახალშობილებისთვის

ბავშვის განვითარება

ბავშვის განვითარება

ბავშვის განვითარება

ყველა ახალშობილი ერთმანეთისგან განსხვავდება წონით და სიგრძით, მათი განვითარების ტემპიც ინდივიდუალურია. ამიტომ ნუ შეადარებთ ერთმანეთს ერთი და იმავე ასაკის სხვადასხვა ბავშვს.

ბავშვის წონა მისი განვითარების ერთი-ერთი მაჩვენებელია და საჭიროა მისი ყოველთვიური შეფასება. წონის მატების შეჩერება თუ კლება ბავშვის ავადმყოფობაზე ან არასწორ კვებაზე მიუთითებს.

 

           

 

თუ ბავშვის წონაში ნამატი პირველი 6 თვის განმავლობაში 500 გრამია, შემდგომში კი 400 გრამზე ნაკლებია ან მისი წონის მატება არ შეინიშნება, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">