ვიზიტზე ჩაწერა
შალვა კევლიშვილი

შალვა კევლიშვილი

დერმატო-ვენეროლოგი
1 ხმა

 

 

 

 

შალვა კევლიშვილი

 

   

 

სამუშაო გამოცდილება 

  

2017 წ დღემდე შავი ზღვის ჰოსპიტალი - ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი , კონსულტანტი 

2017 წლიდან დღემდე კლინიკა კონსილიუმ მედილა თანამკვლევარი  2 კვლევაში 

2017წ  დღემდე გაგუას კლინიკის დერმატო -ვენეროლოგი 

2015 წ დღემდე კლინიკა ნიუ ვიჟენ ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი 

2015 წლიდან დღემდე პედიატრი ექიმი დერმატოლოგი -კონსუტანტი

2015 წლიდან დღემდე ჩაფიძის კარდიოლოგიური კლინიკის დერმატო-ვენეროლოგი

2013-2015წ სამედიცინო ცენტრი ჯანმრთელობა(მედისონი) დერმატო-ვენეროლოგი

 

 2010 წ –2014  ქ. თბილისის N13 პოლიკლინიკა – ექიმი დერმატო–       ვენეროლოგი

  • 2008 –2010   ქ. თბილისის კანისა და ვენ სნეულებათა N 5 დისპანსერი –ექიმი დერმატო–ვენეროლოგი.
  • 2006 –2008  შპს დერმოვენი –ექიმი დერმატო–ვენეროლოგი
  • 2005–2006  საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის ინსპექცია –  ჰიგიენური მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი
  • 2004–2005 საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის ინსპექცია – პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი
  • 2002 –2004 შპს დერმოვენი – დირექტორის მოადგილე ; ექიმი დერმატო–ვენეროლოგი 
  • 2002 – ულტრასონოგრაფიის სასწავლო კვლევითი ცენტრი – უმცროსი ექიმი
  • 2000–2002 ( EMSA ) ევროპის მედიკოსთა და ასპირანტთა კავშირის სამეცნიერო საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე

                                                                                                                         

განათლება 

                                      2018 წლიდან  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო       უნივერსიტეტის დოქტურანტი

  • 1996 –2002 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი – განათლება უმაღლესი

 

განხორციელებული პროექტები

 

 

 

საქართველოში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის  კონფერენციების ორგანიზატორი 2005 წლის 21 24 მარტი .

 

 

 

 

                                                                                                                                                          ლიცენზიები 

 

 

ზოგადი პროფილის ექიმი

ექიმი დერმატო–ვენეროლოგი

 

სერთიფიკატები

 

თმის კვლევის მე-17 კონგრესის მონაწილე

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ორი სერტიფიკატი

ევროკავშირის ჯანდაცვის ხარისხის მენეჯმენტის აუდიტი 26-28 ივნისი 2006,  11-13 თებერვალი 2013

პროექტების მართვის მენეჯმენტის კურსი CTC 12.12.2004

 ულტრასონოგრაფიის სერტიფიკატი 25.10.2002

                               საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის მენეჯმენტი 4.06.2005

 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება 7.12.2007

სამხედრო ექიმის სწავლების პროგრამა (რეზერვი) 7.12.2007

 დერმატო ვენეროლოგიის 21 სერთიფიკატი

  1997–98 და 2000–01 წლის თსუ სამედიცინო სამეცნიერო კონფერენციების გამარჯვებულ

 

 

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">