ვიზიტზე ჩაწერა

პლასტიკური ქირურგია გაგუას კლინიკაში

2022-03-12 09:36:31

  •  ბლეფაროპლასტიკა
  •  სახის გამახანგრძლივებელი ოპერაციები
  •  ოტოპლასტიკა 
  •  ტუჩის პლასტიკა
  •  მამოპლასტიკა
  •  სხეულის პლასტიკა 
  •  აბდომინოპლასტიკა
  •  სხეულის ლიპოსაქცია 
  •  ლიპოფილინგი
Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">