ვიზიტზე ჩაწერა

მშობიარობა

4-ადგილიანი პალატა

მშობიარობა - 190 ლ (690ლ)*

საკეისრო კვეთა -290 ლ  (1090ლ)* 

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე

2-ადგილიანი პალატა

მშობიარობა - 350 (850ლ)*

საკეისრო კვეთა- 450ლ (1250ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე 

1-ადგილიანი პალატა

მშობიარობა - 550 ლ (1050ლ)*

საკეისრო კვეთა -  650 (1450ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე

LUX პლატა

მშობიარობა - 800ლ (1300ლ)*

საკეისრო კვეთა - 900ლ   (1700ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე 

VIP პალატა

მშობიარობა- 900ლ (1400ლ )*

საკეისრო კვეთა - 1000ლ (1800ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის გარეშე

დამატებითი სერვისები

ექიმის აყვანა-280 ლარი
ეპიდურალური გაუტკივარება-160 ლარი

სადაზღვეო კომპანიები

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">