ვიზიტზე ჩაწერა

მშობიარობა

4-ადგილიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 690 ლ ( 190 ლ)*

საკეისრო კვეთა - 1,090 ლ  (290 ლ)* 

 

* საყოველთაო დაზღვევის შემთხვევაში

2-ადგილიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 850 ლარი (350ლ)*

მშობიარობა საკეისრო კვეთით - 1,250ლ  (450ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის შემთხვევაში

1-ადგილიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 1050 ლარი (550 ლარი)*

საკეისრო კვეთა - 1,450 ლარი  (650 ლარი)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის შემთხვევაში

LUX პლატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა 1300 ლ ( 800 ლ )*

საკეისრო კვეთა - 1700 ლ   ( 900 ლ )*

 

* საყოველთაო დაზღვევის შემთხვევაში

VIP პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა 1400ლ (900 ლ )*

საკეისრო კვეთა - 1800ლ (1000 ლარი)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის შემთხვევაში

დამატებითი სერვისები

ექიმის აყვანა-280 ლარი
ეპიდურალური გაუტკივარება-160 ლარი

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">