ვიზიტზე ჩაწერა

მშობიარობა

მშობიარობა/ საკეისრო კვეთა

საყოველთაო დაზღვევით არის უფასო

მომსახურებაში შედის

გაუტკივარება მშობიარობის შემთხვევაში

პალატა რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი)

 

LUX პლატა

მშობიარობა - 1680 ლ (მოიცავს ექიმის აყვანსა და გაუტკივარებას)

საკეისრო კვეთა - 1680 ლ (მოიცავს ექიმის აყვანას და გაუტკივარებას)

 

VIP პალატა

მშობიარობა - 1980 ლ (მოიცავს ექიმის აყვანსა და გაუტკივარებას)

საკეისრო კვეთა - 1980 ლ (მოიცავს ექიმის აყვანას და გაუტკივარებას)

 

 

სადაზღვეო კომპანიები

კალკულატორი

ფასი:
Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">