ვიზიტზე ჩაწერა

მშობიარობა

4-ადგილიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 690 ლ ( 190 ლ)*

საკეისრო კვეთა - 1045 ლ  (245 ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის შემთხვევაში

2-ადგილიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 850 ლარი (350ლ)*

მშობიარობა საკეისრო კვეთით - 1195 ლარი (395ლ)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის შემთხვევაში

1-ადგილიანი პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა - 1050 ლარი (550 ლარი)*

საკეისრო კვეთა - 1395 ლარი  (595 ლარი)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის შემთხვევაში

LUX პლატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა 1300ლ ( 800 ლ )*

საკეისრო კვეთა 1650ლ   ( 850 ლარი )*

 

* საყოველთაო დაზღვევის შემთხვევაში

VIP პალატა

ფიზიოლოგიური მშობიარობა 1400ლ (900 ლ )*

საკეისრო კვეთა - 1800ლ (1000 ლარი)*

 

* საყოველთაო დაზღვევის შემთხვევაში

დამატებითი სერვისები

ექიმის აყვანა-280 ლარი
ეპიდურალური გაუტკივარება-150 ლარი

minimized="true">