ვიზიტზე ჩაწერა

ორსულებისთვის

შარდის საერთო ანალიზი

შარდის საერთო ანალიზი

შარდის საერთო ანალიზი  

ფასდება შარდის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები და შარდის ნალექის მიკროსკოპიული შემცველობა.

ანალიზი ტარდება ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს მინიმუმ 3-ჯერ:

ორსულობის გინეკოლოგიურ 12 კვირამდე

ორსულობის გინეკოლოგიურ 18-24 კვირას

ორსულობის გინეკოლოგიურ 30-32 კვირას

მშობიარობამდე - ორსულობის გინეკოლოგიურ 36 კვირისთვის - შესაძლოა ჩატარდეს შარდში მხოლოდ ცილების კონცენტრაციის განსაზღვრა.

შარდის საერთო ანალიზი საშუალებას აძლევს ექიმებს შეაფასონ როგორც თავად საშარდე სისტემის - თირკმელების, შარდის ბუშტის - ფუნქციონირება, ასევე ინფორმაციას იძლევა სასქესო ორგანოებში განვითარებული დარღვევების ყველაზე ადრეული გამოვლინებების შესახებ, ამიტომ მას პროფილაქტიკურ კვლევასაც უწოდებენ.

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">