ვიზიტზე ჩაწერა
მარინა ჯორბენაძე

მარინა ჯორბენაძე

პედიატრი
0 ხმა

                                                 ჯორბენაძე მარინა

გამოცდილება: 

2017-2019                         შპს გაგუას კლინიკა, ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის 

                                             განყოფილების ექიმი-რეანიმატოლოგი.

 

2013-2017                         აკად. ო. ღუდუშაურის სახ. ესც-ს  პერინატალური ცენტრის ნეონატალური  

                                            დეპარტამენტის ექიმი-რეანიმატოლოგი

 

1997-2019                        თსსუ  გ.ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა, 

                                             ახალშობილთა რეანიმაციის ექიმი-რეანიმატოლოგი

2014                                   შპს სამშობიარო სახლი „ იმედის კლინიკა“ ექიმი რეანიმატოლოგ-ნეონატოლოგი.

2000- 2017                        კატასტროფისა და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრის დედათა და ბავშვთა                       

                                            პროგრამის  ექიმი რეანიმატოლოგი.

 

 

განათლება: 

8-10იანვარი, 2019              უსგ სერთიფიკატი „კრიტიკულ ახალშობილთა  მართვის 

                                                თანამედროვე  პრინციპები“                                                                                        

იანვარი, 2012                      სახელმწიფო სერტიფიკატი „ნეონატოლოგია“ 

2010                                        სახელმწიფო სერტიფიკატი „კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია“

2010                                        სახელმწიფო სერტიფიკატი „ბავშვთა კრიტიკული მედიცინა“

2001                                        სახელმწიფო სერტიფიკატი „კრიტიკული მედიცინა და ინტენსიური თერაპია“

1990-1996წწ.                        თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პედიატრიული 

                                                  ფაკულტეტი

1996-1997წწ.                          გ.ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა, ინტერნატურის სრული 

                                                  კურსი

 

 სამედიცინო კონფერენციები:

ნოემბერი, 2017                      საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის  სამეცნიერო  კლინიკური 

                                                    კონფერენციის   „დღენაკლთა საერთაშორისო დღე - 17 ნოემბერი“          

ივნისი, 2017                        „აქტუალური საკითხები ნეონატოლოგიასა და  პედიატრიაში “ საერთაშორისო 

                                                 კონფერენციის  მონაწილე

დეკემბერი, 2016                საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის კონგრესის მონაწილე

2010-2019წწ.                         საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის ყოველწლიური კონგრესების 

                                                 მონაწილე 

ივნისი, 2010                         საქართველოს რესპირატოლოგთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონგრესის 

                                                  მონაწილე

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">