ვიზიტზე ჩაწერა
მანანა წულუკიძე

მანანა წულუკიძე

პედიატრი
0 ხმა

                                           Curriculum Vitae

                                                   წულუკიძე მანანა

   

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

 ივლისი, 2017 - დღემდე                                                     შ.პ.ს „ გაგუას კლინიკა“, ახალშობილთა        

                                                                                                 ინტენსიური თერაპიის განყოფილება ექიმი-      

                                                                                                 ნეონატოლოგის პოზიციაზე

ნოემბერი, 2016 - დღემდე                                                   შ.პ.ს. „ №5 კლინიკური საავადმყოფო“, ახალშობილთა        

                                                                                                 ინტენსიური თერაპიის განყოფილება ექიმი-      

                                                                                                 ნეონატოლოგის პოზიციაზე

იანვარი, 2017-მაისი, 2017                                                   შ.პ.ს. „ Brothers“ ბათუმის საერთაშორისო                

                                                                                                 საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, პერინატალური 

                                                                                                 დეპარტამენტის ნეონატოლოგიური                   

                                                                                                 განყოფილების ხელმძღვანელის პოზიციაზე

იანვარი, 2016 – დეკემბერი, 2016                                       შ.პ.ს.  ნეონატოლოგიური ცენტრი “N-Qiron+” 

                                                                                                 ექიმი-ნეონატოლოგის პოზიციაზე

იანვარი, 2016 – დეკემბერი, 2016                                       სამედიცინო ცენტრი  “Hera-2011”, ნეონატოლოგიური 

                                                                                                 დეპარტამენტი ექიმი-ნეონატოლოგის პოზიციაზე 

სექტემბერი, 2013 – დეკემბერი, 2015                                Chaim Sheba Medical Center, ისრაელი, კლინიკური                   

                                                                                                  სტაჟირება ნეონატოლოგიაში 

ოქტომბერი, 2012 – აგვისტო, 2013                                     სამედიცინო ცენტრი  “Hera-2011”, ნეონატოლოგიური 

                                                                                                  დეპარტამენტი ექიმი-ნეონატოლოგის პოზიციაზე

ნოემბერი, 2011 – აგვისტო, 2013                                         აკად.ო.ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო   

                                                                                                  ცენტრის  პერინატალური დეპარტამენტის ნეონატო

                                                                                                  ლოგიური  განყოფილება ექიმი-ნეონატოლოგის         

                                                                                                   პოზიციაზე

მაისი, 2011 – დეკემბერი, 2011                                            მ.გურამიშვილის სახ.პედიატრიული კლინიკა 

                                                                                                  ექიმი- ნეონატოლოგის პოზიციაზე

 ივლისი, 2010 – ნოემბერი, 2011                                         აკად.ო.ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო   

                                                                                                  ცენტრის  პერინატალური დეპარტამენტის ნეონატო

                                                                                                  ლოგიური  განყოფილება (მოხალისე)

მარტი, 2010 - ივნისი, 2010                                                  აკად.ო.ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო   

                                                                                                  ცენტრის  პერინატალური დეპარტამენტის ნეონატო

                                                                                                  ლოგიური  განყოფილება ექიმი-ნეონატოლოგის         

                                                                                                  პოზიციაზე („სამუშაო ადგილი“)

სექტემბერი, 2007 - იანვარი, 2010                                       ფარმაცევტული კომპანია „ალკონი“ სამედიცინო 

                                                                                                  წარმომადგენელის პოზიციაზე 

მაისი, 2007 - აგვისტო, 2007                                                ფარმაცევტული კომპანია“GMM” სამედიცინო 

                                                                                                  წარმომადგენელის პოზიციაზე 

იანვარი, 2005 - მარტი, 2007                                                ქ.მოსკოვის ქალაქის №7 კლინიკური საავადმყოფოს             

                                                                                                  პერინატალური ცენტრი, ახალშობილთა ინტენსიური               

                                                                                                  თერაპიის განყოფილება, ექიმი-ნეონატოლოგის         

                                                                                                  პოზიციაზე

განათლება: 

 

17.02.2019-23.03.2019                                                            საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის  უსგ  

                                                                                                 სერთიფიკატი „განვითარების პედიატრია - 

                                                                                                 ჯანმრთელი მომავალი“

8-10იანვარი, 2019                                                                 უსგ სერთიფიკატი „კრიტიკულ ახალშობილთა 

                                                                                                 მართვის თანამედროვე პრინციპები“                                                                                           

სექტემბერი, 2013 – დეკემბერი, 2015                               Chaim Sheba Medical Center, ისრაელი, კლინიკური                   

                                                                                                 სტაჟირება ნეონატოლოგიაში 

ივნისი, 2012                                                                           სახელმწიფო სერტიფიკატიზოგადი პედიატრია 

მაისი, 2011- ნოემბერი, 2011                                               თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,                          

                                                                                                  დიპლომისშემდგომი სამედიცინო სწავლების და                  

                                                                                                  უწყვეტი სამედიცინო განათლების ინსტიტუტი,  

                                                                                                  კვალიფიკაციის კურსი ზოგად პედიატრიაში 

თებერვალი-მარტი, 2010                                                     EMS (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება)    

                                                                                                  სასწავლო კურსი

სექტემბერი, 2009                                                                  კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის კურსი 

                                                                                                   „თანამედროვე მართვა და ადმინისტრაცია“

ივნისი, 2007                                                                             სახელმწიფო სერტიფიკატინეონატოლოგია 

თებერვალი, 2006 - მარტი, 2007                                          რუსეთის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო 

                                                                                                   განათლების აკადემია, გაძლიერებული სტაჟირების 

                                                                                                  კურსი ნეონატოლოგიაში ქ.მოსკოვის №7 კლინიკური        

                                                                                                   საავადმყოფოს პერინატალური ცენტრის ბაზაზე

 იანვარი, 2004 -თებერვალი, 2006                                        რუსეთის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო 

                                                                                                    განათლების აკადემია, სრული დიპლომისშემდგომი  

                                                                                                   სპეციალიზაციის კურსი (კლინიკური ორდინატურა) 

                                                                                                   ნეონატოლოგიაში ქ.მოსკოვის №7 კლინიკური        

                                                                                                   საავადმყოფოს პერინატალური ცენტრის ბაზაზე

აგვისტო, 2001                                                                          სახელმწიფო სერტიფიკატიზოგადი პრაქტიკის 

                                                                                                    ექიმი 

1995-2001წწ.                                                                             უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“

 

 

კვალიფიკაციები:

 

22-26ოქტომბერი, 2018                                                          ზალცბურგის  საერთაშორისო სამედიცინო 

                                                                                                   სემინარები ნეონატოლოგიაში 

სექტემბერი, 2013 – დეკემბერი, 2015                                 Chaim Sheba Medical Center, ისრაელი, კლინიკური                   

                                                                                                   სტაჟირება ნეონატოლოგიაში

დეკემბერი, 2006                                                                     ქ.მოსკოვის რეაბილიტაციური მედიცინის  

                                                                                                   ინსტიტუტი, სპეციალიზაცია - სერტიფიკატი ჩვილ  

                                                                                                   ბავშვთა აკვა-აერობიკის განხრით

ნოემბერი-დეკემბერი, 2006                                                  ქ.მოსკოვის რეაბილიტაციური მედიცინის  

                                                                                                   ინსტიტუტი, სპეციალიზაცია - სერტიფიკატი  

                                                                                                   პედიატრიული სამედიცინო მასაჟის განხრით

ოქტომბერი, 2006                                                                   რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს, ქ.მოსკოვის 

                                                                                                   პედიატრიის და ბავშვთა ქირურგიის ინსტიტუტი, 

                                                                                                   უწყვეტი სამედიცინო განათლების სერტიფიკატი 

                                                                                                  „კვება და პედიატრიული გასტროენტეროლოგია“ 

 

 

 

 

 

 

 

სამედიცინო კონფერენციები:

 

ნოემბერი, 2017                                                                       საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის 

                                                                                                   სამეცნიერო კლინიკური კონფერენციის  

                                                                                                  „დღენაკლთა საერთაშორისო დღე - 17 ნოემბერი“                 

                                                                                                   მონაწილე

ივნისი, 2017                                                                            „აქტუალური საკითხები ნეონატოლოგიასა და 

                                                                                                  პედიატრიაში “ საერთაშორისო კონფერენციის 

                                                                                                   მონაწილე

დეკემბერი, 2016                                                                     საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის 

                                                                                                   კონგრესის მონაწილე

2010-2012წწ   და 

2016-2019წწ.                                                                            საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის 

                                                                                                   ყოველწლიური კონგრესების მონაწილე 

ივლისი, 2011                                                                          GPNP-Georgia Perinatal Neonatal Project, ეროვნული და               

                                                                                                   ნეონატალური პროტოკოლების მე-4 შეხვედრის  

                                                                                                   მონაწილე  

ივნისი, 2010                                                                             საქართველოს რესპირატოლოგთა ასოციაციის 

                                                                                                   მე-2 საერთაშორისო კონგრესის მონაწილე

2004-2006წწ.                                                                            „დედა და ბავშვი“ და პერინატალური მედიცინის       

                                                                                                   სპეციალისტთა კონგრესების მონაწილე, ქ.მოსკოვი 

ენები:                                                                    ქართული (მშობლიური)

                                                                                                    რუსული (თავისუფლად) 

                                                                                                    ინგლისური (თავისუფლად)

კომპიუტერის ცოდნა:                                          MS Windows, Microsoft Office, Internet

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">