ვიზიტზე ჩაწერა

ორსულებისთვის

ონლაინ კონსულტაცია

ონლაინ კონსულტაცია

. ,,დისტანციურ კონსულტაცია“
 
შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, გაგუას კლინიკა მაქსიმალურად ცდილობს დაიცვას პაციენტები ვირუსის გავრცელებისგან.
აქედან გამომდინარე იმ პაციენტებისათვის, რომელთანაც შესაძლებელია კლინიკაში მოსვლის გარეშე, მიიღონ რჩევა და რეკომენდაცია გთავაზობთ ახალ სერვისს.
Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">