ვიზიტზე ჩაწერა

ორსულებისთვის

გაგუას კლინიკამ საერთაშორისო აკრედიტაცია მოიპოვა🏆 📃

გაგუას კლინიკამ საერთაშორისო აკრედიტაცია მოიპოვა🏆 📃

გაგუას კლინიკამ საერთაშორისო აკრედიტაცია მოიპოვა🏆 📃
🥇 გაგუს კლინიკა არის პირველი პერინატალური დაწესებულება საქართველოში, რომელმაც "KTQ"-ს სერტიფიცირება ,საავადმყოფოს სამედიცინო ხარისხის და გამჭვირვალობის’’ შესახებ წარმატებით გაიარა.
🥇"KTQ-International"-ის მიერ მინიჭებული სერტიფიკატი კიდევ ერთხელ იმის დასტურია, რომ გაგუას კლინიკის მომსახურების ხარისხი შეესაბამება უმაღლეს საერთაშორისო სტანდარტებს.
📃 ჩვენი კლინიკა განაგრძობს მუდმივ ზრუნვას ხარისხის გაუმჯობესებაზე და ამის დასადსტურებლად მომავალშიც მიმართავს აღიარებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს აუდიტისა და სერტიფიცირებისათვის .

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">