ვიზიტზე ჩაწერა
ირაკლი ჯოლოხავა

ირაკლი ჯოლოხავა

გენეტიკური სამსახურის ხელმძღვანელი